Työelämä

Metsäsektori työllistää noin 50 000 suomalaista, mutta välilliset työllisyysvaikutukset ovat moninkertaiset verrattuna metsäsektorin suoriin työllisyysvaikutuksiin. Metsäsektorin merkityksestä kertoo mm. se että selkeästi suurin osuus Suomen viennistä (21,5 %) tulee metsäteollisuuden tuotteista ja Suomi on pinta-alaan suhteutettuna Euroopan metsäisin maa.

Kuva: Ville Kankare

Metsänhoitajat työskentelevät esimerkiksi asiantuntijatehtävissä, puunhankinnassa, metsäalan yritysten esihenkilötehtävissä ja viestinnän sekä ympäristöhallinnon parissa. Mahdollisuudet ovat hyvin monenkirjavat aina metsäteollisuuden parissa työskentelystä ympäristönsuojeluun tai esimerkiksi paikkatiedon kartoittamiseen. Lisäksi yliopistokoulutus tarjoaa mahdollisuuden lähteä tutkijanuralle. Urapolkuja lienee yhtä monta kuin valmistuneita metsänhoitajiakin. Omaansa pääsee vaikuttamaan mm. erikoistumis- ja sivuainevalinnoilla.

Omaa tietään kohti työelämää pääsee luomaan jo opintojen aikana harjoitteluiden kautta, joihin useimmat pääsevät jo kahden ensimmäisen opintovuoden jälkeen. Harjoittelupaikkoja on tarjolla hyvin laaja-alaisesti ympäri Suomea mm. metsäalan yrityksissä, teollisuuslaitoksissa ja tutkimusryhmissä. Harjoittelut ovat lähestulkoon aina palkallisia ja ne suoritetaan kesällä muiden opintojen ollessa tauolla.

Metsätieteistä valmistuneiden työllistymiseen, palkkaukseen ja uravaihtoehtoihin palkkaukseen voit käydä tutustumassa Luonnon-, ympäristö-, ja metsätieteilijöiden liitto Loimun nettisivuilla:

Metsätieteet

Alle on kasattu metsätieteistä valmistuneiden uratarinoita:

(huom! ainakin osa henkilöistä todennäköisesti jo edennyt urallaan tarinoiden laatimisen jälkeen)