Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden osastolla kandidaatin tutkinnossa kaikilla on pääaineena metsätiede. Opinnot koostuvat yhteisistä yleis-, perus- ja aineopinnoista joita täydentää täysin vapaasti valittava sivuaine. Opinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee metsiin ja metsätalouteen läheisesti liittyvän ammatillisen ydinosaamisen (ekologia ja ympäristö, talous- ja yhteiskunta, tekniikka) ja omaksuu menetelmälliset perusvalmiudet (matematiikka, tilastotiede, tietojenkäsittelytiede). Kandidaatintutkinto antaa kokonaisuutena opiskelijalle laajan yleiskuvan kaikista metsätieteiden osa-alueista eikä sen aikana siis vielä tarvitse valita erikoistumisalaa. 

Kandidaatin tutkinnon ensimmäinen opintovuosi huipentuu kahdeksan viikkoa kestävään kenttäkurssiin, jonka aikana perusopinnoissa opittuja aihepiirejä pääsee harjoittelemaan käytännössä. Kenttäkurssi suoritetaan Joensuussa kampukselta käsin ja se sisältää vierailuja metsäisiin kohteisiin ympäri Pohjois-Karjalaa, harjoituksia ja raporttien laatimista ryhmätyönä.

Maisterin tutkinnossa erikoistutaan oman suuntautumisvaihtoehdon mukaiselle erikoistumisalalle. Metsien hoito ja metsäekosysteemit –erikoistumisala keskittyy boreaalisten metsäekosysteemien rakenteeseen sekä metsien hoitoon. Metsänarvioinnin ja metsäsuunnittelun erikoistumisala kattaa koko ketjun metsien arvioinnista niiden käsittelyä tukevaan päätöksentekoprosessiin. Metsäekonomian ja –politiikan erikoistumisalan opinnoissa voi erikoistua metsäbiotalouden liiketoimintaan ja ennakointiin ja metsäpolitiikkaan. Metsä-, energia- ja puuteknologian erikoistumisalalla perehdytään metsässä tapahtuviin operaatioihin ja puuaineen rakenteeseen ja ominaisuuksiin. Erikoistumisaloihin sisältyviä moduuleita ja opintojaksoja voi kuitenkin myös yhdistellä vapaasti oman henkilökohtaisen kiinnostuksen mukaan. Lopullinen erikoistumisala määräytyy Pro Gradu-tutkielman aiheen mukaan. 

Metsätieteen perustututkintokoulutuksen opintosisisältöihin Itä-Suomen yliopistossa voit tutustua tarkemmin opinto-oppaasta:

Opinto-opas

Joensuu on vireä 76 000 asukkaan kaupunki, josta löytyy noin 12 000 korkeakouluopiskelijaa. Opiskelijatunnelma on taattu ja harrastustoimintamahdollisuuksia riittää. Tiivis kampusalue, lyhyet välimatkat, järkevä asuntojen hintataso sekä karjalainen rento ja välitön elämänasenne auttavat ottamaan ilon irti opiskeluajasta. 

Vaihtelua opiskeluarkeen tarjoaa myös aktiivinen ainejärjestö Joensuun metsäylioppilaat ry, joka järjestää runsaasti vapaa-ajan tapahtumia aina juhlista urheiluun ja rentoihin saunailtoihin. Järjestö on kampuksella tunnettu etenkin kaikille opiskelijoille avoimista Räkäposkella 12h-hiihtokilpailusta ja Joensuun vappusouduista. Ensimmäisen opintovuoden metsätieteiden opiskelijat eli torstit kastetaan vappuisin forsteiksi perinteikkäässä forstikasteessa, jota tullaan katsomaan ympäri maakuntaa. 

Kotisivut

Instagram @forestsciences

Facebook

Joensuun Metsäylioppilaat ry

Instagram @joensuunmetsaylioppilaat

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta

Opiskelijan Joensuu

Opiskelija-asunnot