Opiskelu

Metsätieteissä opiskellaan metsäekosysteemin toimintaa ja käyttöä niin taloudellisesti, sosiaalisesti kuin ekologisesti kestävistä näkökulmista. Opinnot yhdistelevät useita eri aihepiirejä ja soveltavat lukuisia tieteenaloja. Näitä ovat esimerkiksi luonnontieteisiin pohjautuva metsäekologia, kauppatieteitä hyödyntävä metsäekonomia ja tekniikkaan perustuva metsäteknologia. Opit muun muassa kuinka metsiä voidaan käyttää erilaisten tavoitteiden mukaan, ymmärtämään metsissä vallitsevia ekologisia prosesseja ja tapoja säädellä metsävarojen käyttöä. Opintojen edetessä tiettyihin osa-alueisiin pystyy erikoistumaan riippuen omista mielenkiinnon kohteista.

Opintoihin tuovat vaihtelua maastopäivät, harjoitukset ja yritysvierailut, joiden aikana opiskeltavia aiheita pääsee tarkastelemaan käytännössä. Ensimmäinen opintovuosi huipentuu usein opintojen kohokohtana pidettyyn kesän kenttäkurssiin. Myöhemmin opinnoissa oppeja pääsee siirtämään käytäntöön etenkin kesäaikaan suoritettavien palkallisten harjoittelujen aikana.

Metsätieteen perustutkintokoulutuksesta valmistuu ensin maatalous- ja metsätieteiden kandidaatiksi (MMK) ja sen jälkeen maatalous- ja metsätieteiden maisteriksi (MMM), jonka lisäksi saa perinteikkään metsänhoitajan arvonimen. Lisäksi opintoja on mahdollista jatkaa aina tohtoriksi saakka.