Kansainvälisyys

Metsäalalla on mahdollista työllistyä myös ulkomaille. Suomen metsäteollisuuden vienti kattaa noin 4 % maailmanmarkkinoiden kokonaisviennistä. Tämä kertoo sen, että työllistymismahdollisuudet myös ulkomaille ovat suuret. Metsänhoitajat ovatkin yksi maamme kansainvälisimmistä akateemisista ammattikunnista, mitattuna ulkomailla työskentelevien osuudella.

Monet metsäalan yrityksistä ovat kansainvälisiä ja toimivat useissa eri maissa, joten on myös mahdollista työskennellä ulkomailla suomalaisessa yrityksessä. Monet metsänhoitajat ovat työllistyneet kansainvälisissä tehtävissä konsultti- ja johtotehtäviin niin metsäalan yrityksiin kuin kehitysyhteistyön yhteydessä. Kansainvälisyys liittyy myös kotimaassa työskentelevien tehtäviin. Tämä tulee ilmi kanssakäymisessä asiakkaiden ja työyhteisön kanssa, minkä lisäksi työntekijöillä on myös muita kansainvälisiä työtehtäviä kuten markkinointia ulkomaille.

Opiskelun kansainvälisyys

Kansainvälinen opiskelu ei tarkoita ainoastaan ulkomaille opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun lähtemistä, sillä kansainvälisyyttä voi opiskella myös Suomessa. Suomessa yliopistokoulutuksissa on kattava tarjonta englanninkielisiä kursseja, jolloin opiskelu tapahtuu kansainvälisessä ympäristössä yhdessä Suomessa vaihdossa olevien opiskelijoiden kanssa. Näillä kursseilla voi myös luoda kansainvälisen sosiaalisen verkoston, joka voi olla apuna työelämässä tulevaisuudessa. Yliopistojen tutkinnoissa on vaihteleva määrä valittavia kieliopintoja, joihin voit tutustua tarkemmin opinto-oppaiden kautta. Lisäksi Kielikeskusten sivuilta löytyy tietoa siitä, millaisia eri kielten opiskelumahdollisuuksia yliopistot tarjoavat.

Kielikeskus, Helsingin yliopisto

Kielikeskus, Itä-Suomen yliopisto

IFSA – Kansainvälinen opiskelijayhteisö

IFSA on metsäopiskelijoiden tärkein kansainvälinen katto-organisaatio. Molemmat Helsingin ja Itä-Suomen yliopiston ainejärjestöt ovat IFSA:n(International Forestry Students’ Association) jäseniä. IFSA yhdistää metsäylioppilaat maailmanlaajuisesti. Jäseniä on noin 3000 yli 40 maassa. IFSA:n tarkoituksena on parantaa yliopistojen vaihtomahdollisuuksia sekä edustaa opiskelijoita kansainvälisessä metsäalan päätöksenteossa nyt ja tulevaisuudessa. Metsäopintojen rikastuttaminen ja kansainvälisen vuorovaikutuksen lisääminen ovat IFSA:n tavoitteita.

IFSA yhdistää opiskelijoita tapahtumien avulla. International Forestry Students’ Symposium (IFSS) on suurin vuosittain järjestettävä tapahtuma. Eurooppalaisia tapahtumia ovat mm. Pohjois-Euroopan tapaaminen NERM. Lisätietoa löytyy IFSA:n verkkosivuilta

Vaihto-opinnot

Metsätieteiden opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella ulkomailla omatoimisesti tai eri vaihto-ohjelmien kautta. Ulkomailla voi suorittaa myös tutkintoon kuuluvan harjoittelun. Erasmus on laajin eurooppalainen vaihto-ohjelma. On olemassa myös erillisiä ohjelmia, joiden kautta voi hakeutua vaihtoon Euroopan ulkopuolelle. Suosittuja vaihtokohteita ovat olleet esimerkiksi Saksa, Kanada sekä eri kohteet Aasiassa.

Ulkomailla suoritettaviin opintoihin ja työharjoitteluun voi hakea apurahaa yliopistolta.

Lisätietoa vaihto-opinnoista ja työharjoitteluista ulkomailla:

Helsingin yliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Kansainväliset maisteriohjelmat

Kansainvälisistä opinnoista kiinnostunut voi hakea kandidaatin tutkinnon jälkeen kansainväliseen maisterin tutkintoon Helsinkiin tai Joensuuhun. Maisteriohjelmat tarjoavat kansainvälisen opiskeluympäristön ja mahdollisuudet kielitaidon kartuttamiseen. Maisteriohjelman opinnoista osa suoritetaan Suomen ulkopuolella. Metsätieteiden opinnoissa yliopistoilla on laaja yhteistyöverkosto ulkomaille ja maisteriohjelma toteutetaan yhteistyönä kumppanien kanssa.

Lisätietoa kansainvälisistä maisteriopinnoista:

Helsingin yliopisto

Itä-Suomen yliopisto