Metsätieteiden monet mahdollisuudet

Metsätieteiden opinnoissa voit erikoistua esimerkiksi metsien ekologiaan, metsäekonomiaan, metsien hoitoon, geoinformatiikkaan ja metsävarojen hallintaan, metsä- ja puuteknologiaan tai metsien terveyteen. Opinnoissa pääset vaikuttamaan minkälaisen asiantuntijuuden ja urapolun haluat valinnoillasi luoda.

Opintojen teemoihin kuuluvat vahvasti esimerkiksi ilmastonmuutos, metsävarojen kestävä käyttö, metsäpolitiikka, biotalous sekä uusien teknologioiden hyödyntäminen ja digitalisaatio.

Maatalous- ja metsätieteiden maisterin tutkinto antaa laajan pätevyyden metsä- ja ympäristöalan suunnittelu-, kehittämis-, hallinto- ym. asiantuntijatehtäviin sekä tarjoaa mahdollisuuden jatkaa tieteellisiin jatko-opintoihin. Metsätieteistä valmistuneet työllistyvät erinomaisesti ja ovat haluttua työvoimaa myös Suomen rajojen ulkopuolella.

Metsätieteiden koulutusta tarjoavat Suomessa kaksi yliopistoa: Helsingin yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto. Molemmat yliopistot tekevät maailmalla arvostettua huippututkimusta ja niissä on hyvät mahdollisuudet jatkaa maisteriopintojen jälkeen tohtorikoulutukseen.