Metsätieteet.fi

Monipuoliset opinnot tarjoavat erilaisia urapolkuja

Metsätieteiden opinnoissa voit suuntautua joko metsien ekologiaan ja käyttöön tai metsäekonomiaan ja markkinointiin.

Metsien ekologia ja käyttö käsittää metsien biologian puiden kasvusta ja rakenteesta metsien eri eliölajeihin ja niiden toimintaan sekä erilaiset teknologiset ratkaisut, joita voidaan metsien hoidossa hyödyntää. Pääset perehtymään mm. metsämaiden ominaisuuksiin ja prosesseihin, puiden fysiologiaan, metsäkasvien tunnistamiseen, riistaeläintieteeseen ja trooppisten metsien ajankohtaisiin kysymyksiin. Lisäksi metsäsuunnittelun ja geoinformatiikan opinnot antavat käsityksen muun muassa metsien inventoinnista ja laserkeilauksen hyödyntämisestä metsätaloudessa.

Metsäekonomian ja markkinoinnin suuntaus keskittyy kaupallisiin opintoihin luonnonvarojen käytön näkökulmasta. Opinnot sisältävät kursseja liittyen metsänkasvatuksen ja metsänomistuksen liiketalouteen, metsäsektorin markkinointiin ja ekosysteemipalveluihin.

Lisäksi opinnoissa käsitellään metsäpolitiikkaa sekä kansainvälisesti että paikallisesti. Opinnot vahvistavat kaupallista osaamista myös liittyen tuotantotalouteen, laskentatoimeen, yrittäjyyteen ja johtamiseen.

Valitse yliopisto