Metsätieteet.fi

Tulevaisuus

Metsäteollisuus on vaihtanut asemaansa monta kertaa ja se vaihtaa jälleen. Suomi on biotalouden edelläkävijä ja meillä on siitä tietoa enemmän kuin muilla. Suomen valtio luottaakin, että biotalous tulee olemaan Suomen talouden veturi. Satsaus tähän kärkihankkeeseen on 300 miljoonaa. Hallituksen kärkihanke kohdistuu metsäalaan ja siihen kuuluu mm. uusiutuvan energian käytön lisääminen ja uusien tuotteiden kehittäminen metsästä. Metsätalous tuottaa korkean jalostusasteen hyödykkeitä, joilla on kansantaloudellisesti suuri merkitys. Biotalous kattaa muutakin kuin metsäteollisuuden. Tähän kuuluu myös mm. kemianteollisuus, lääketeollisuus, vaateteollisuus ja energiateollisuus. Biotalouden kasvaminen lisää työpaikkoja sekä parantaa kansantaloutta.

Biotuoteteollisuus tulee tulevaisuudessa  nousemaan yhdeksi johtavaksi teollisuuden alaksi etenkin Suomessa ja puuta tullaan käyttämään yhtenä pääraaka-aineena uusiutuvissa tuotteissa. Tulevaisuudessa puusta tehdään innovatiivisia tuotteita ja teknologian kehittyessä puuta pystytään käsittelemään aivan uusilla tavoilla. Tästä johtuen metsäala tulee entistä enemmän verkottumaan muihin uusiutuvien raaka-aineiden aloihin, kuten energia-, vaatetus-, pakkaus- ja ympäristöalaan.

Tulevaisuudessa täytyy pystyä valmistamaan uusiutuvia tuotteita ja vastaamaan kestävän tulevaisuuden vaatimuksiin ja näkökulmiin. Metsäalalla on tähän loistavat mahdollisuudet.

DJI_0011MLS2014-45

Suomen tulevaisuus sarjassa kerrotaan puun käytön mahdollisuuksista. Puusta kehitetään uusia tuotteita ja välineitä kansainvälisten ongelmien ratkaisuun. Tässä muutama esimerkki:

Vaatteita puusta?

Suomen tulevaisuus sarjassa kerrotaan puun käytön mahdollisuuksia, kuten puuvillan korvaaminen puupohjaisilla tekstiilikuiduilla. 35 miljoona hehtaaria käytetään puuvillan viljelyyn ja tähän tarvitaan suunnaton määrä kasteluvettä. Väestön määrän kasvaessa tarvimme ekologisen tekstiilikuidun, joka ei vie ravinnon viljelyn resursseja. Esimerkiksi Marimekko on tehnyt yhteistyötä yliopiston kanssa uuden tekstiilikuidun puukuiduista.

Autoja puusta?

UPM ja Metropolia valmistivat yhdessä auton, jossa käytettiin lämpömuovattavaa biokomposiittia, jossa käytettiin sellukuitua ja kestomuovia sisältävää seosta. Lisäksi uusissa tutkimuksissa on todistettu, että auton teräsosat voidaan korvata puusta saatavan ligniinillä. Oak Ridgen tutkimuslaitos sekä Innventia ovat tutkineet sitä, että fossiilisten raaka-aineiden käytön hiilikuidun valmistuksessa voisi korvata puusta saatavalla ligniinillä. Jos ligniiniä voidaan hyödyntää autoteollisuudessa, tämä mullistaisi markkinat. Yleensä ligniini poltetaan sellutehtailla energiaksi. Jos ligniiniä voisi hyödyntää alumiinin tilalla, autoista tulisi kevyempiä ja ne kuluttavat vähemmän, mikä pienentäisi päästöjä.

Suomen tulevaisuus – Pilottijakso

Suomen tulevaisuus – trailer