Metsätieteet.fi

<

Itä-Suomen Yliopisto

Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden osastolla kandidaatin tutkinnossa kaikilla on pääaineena metsätiede. Opinnot koostuvat yhteisistä yleis-, perus- ja aineopinnoista joita täydentää vapaasti valittava sivuaine. Opinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee metsätalouteen läheisesti liittyvän ammatillisen ydinosaamisen (ekologia ja ympäristö, talous- ja yhteiskunta, tekniikka) ja omaksuu menetelmälliset perusvalmiudet (matematiikka, tilastotiede, tietojenkäsittelytiede).

Kandidaatin tutkinnon jälkeen suoritettavassa maisterin tutkinnossa erikoistutaan oman suuntautumisvaihtoehdon mukaiselle erikoistumisalalle. Metsien hoito ja metsäekosysteemit –erikoistumisala keskittyy boreaalisten metsäekosysteemien rakenteeseen sekä metsien hoitoon. Metsänarvioinnin ja metsäsuunnittelun erikoistumisala kattaa koko ketjun metsien arvioinnista niiden käsittelyä tukevaan päätöksentekoprosessiin. Metsäekonomian ja –politiikan erikoistumisalan opinnoissa voi erikoistua metsäekonomiaan, metsäpolitiikkaan, bioenergiaan tai Venäjän metsätalouteen. Metsä- ja puuteknologian erikoistumisalalla perehdytään metsässä tapahtuviin operaatioihin ja puuaineen rakenteeseen ja ominaisuuksiin. Erikoistumisalojen opintoja voi myös yhdistellä vapaasti oman henkilökohtaisen kiinnostuksen mukaan.

Joensuu on vireä 60 000 asukkaan kaupunki, josta löytyy noin 12 000 korkeakouluopiskelijaa. Opiskelijatunnelma on taattu ja harrastustoimintamahdollisuuksia riittää. Tiivis kampusalue, lyhyet välimatkat, järkevä asuntojen hintataso sekä karjalainen rento ja välitön elämänasenne auttavat ottamaan ilon irti opiskeluajasta.

Twitter:

The latest #UEFNewsletter is out now! We discuss wood chemicals, our upcoming doctoral conferment ceremony, fertilisers, flipped learning, and much more! The #newsletter is available at https://bit.ly/3whaXTa

Want to subscribe? You can do so at https://bit.ly/38lZ1Y3 #UEF

Juuri julkaistu tutkimus paljastaa, että veden määrän vaihtelu lehdissä ja oksissa aiheuttaa oksien yöaikaisen liikkeen. #Ilmastonmuutos aiheuttaa muutoksia #vesi'n saatavuudessa ja lisää #kuivuus'stressiä. #uef #metsä #puu @SamuliJunttila @Forest_sciences https://bit.ly/3PaGjDr

Climate change is pushing the pine beauty moth northward 50 years ahead of earlier predictions. https://www.uef.fi/en/article/climate-change-is-pushing-the-pine-beauty-moth-northward-50-years-ahead-of-earlier-predictions

Ilmastonmuutos on työntänyt mänty-​yökkösen yhä pohjoisemmaksi 50 vuotta ennustettua aiemmin. https://www.uef.fi/fi/artikkeli/ilmastonmuutos-on-tyontanyt-manty-yokkosen-yha-pohjoisemmaksi-50-vuotta-ennustettua-aiemmin

Wood chemicals interest researchers and industry. The wood chemicals can be obtained using different methods, which are currently being developed for industrial use. https://www.uef.fi/en/article/wood-chemicals-interest-researchers-and-industry

Load More...