Metsätieteet.fi

<

Itä-Suomen Yliopisto

Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden osastolla kandidaatin tutkinnossa kaikilla on pääaineena metsätiede. Opinnot koostuvat yhteisistä yleis-, perus- ja aineopinnoista joita täydentää vapaasti valittava sivuaine. Opinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee metsätalouteen läheisesti liittyvän ammatillisen ydinosaamisen (ekologia ja ympäristö, talous- ja yhteiskunta, tekniikka) ja omaksuu menetelmälliset perusvalmiudet (matematiikka, tilastotiede, tietojenkäsittelytiede).

Kandidaatin tutkinnon jälkeen suoritettavassa maisterin tutkinnossa erikoistutaan oman suuntautumisvaihtoehdon mukaiselle erikoistumisalalle. Metsien hoito ja metsäekosysteemit –erikoistumisala keskittyy boreaalisten metsäekosysteemien rakenteeseen sekä metsien hoitoon. Metsänarvioinnin ja metsäsuunnittelun erikoistumisala kattaa koko ketjun metsien arvioinnista niiden käsittelyä tukevaan päätöksentekoprosessiin. Metsäekonomian ja –politiikan erikoistumisalan opinnoissa voi erikoistua metsäekonomiaan, metsäpolitiikkaan, bioenergiaan tai Venäjän metsätalouteen. Metsä- ja puuteknologian erikoistumisalalla perehdytään metsässä tapahtuviin operaatioihin ja puuaineen rakenteeseen ja ominaisuuksiin. Erikoistumisalojen opintoja voi myös yhdistellä vapaasti oman henkilökohtaisen kiinnostuksen mukaan.

Joensuu on vireä 60 000 asukkaan kaupunki, josta löytyy noin 12 000 korkeakouluopiskelijaa. Opiskelijatunnelma on taattu ja harrastustoimintamahdollisuuksia riittää. Tiivis kampusalue, lyhyet välimatkat, järkevä asuntojen hintataso sekä karjalainen rento ja välitön elämänasenne auttavat ottamaan ilon irti opiskeluajasta.

Twitter:

Itä-Suomen yliopisto on (Saastamoisen säätiön tuella) mukana järjestämässä huikeaa keskikesäistä työpajaa "Kohtaaminen huipulla: tiede - taide - osuustoiminta" 29.-30.6.2021.
https://kohtaaminenhuipulla.fi/

@MaasTul "Entäpä jos kaikki ekologit joutuisivat pänttäämään taloustiedettä ja taloustieteilijät ekologiaa?" @HakkarainenJuha. Metsänhoitajaksi opiskeleva pänttää niitä molempia ja paljon muuta, ainakin @UniEastFinland @Forest_sciences ja siksi näkee kestävyyden kaikki ulottuvuudet.

Hienoa yrittäjähenkeä Joensuun metsäylioppilailta https://www.karjalainen.fi/uutiset/uutis-alueet/maakunta/item/279700 @Forest_sciences @UniEastFinland Onnea ja menestystä osuuskunnalle!

#uef tuo STREAMiin monipuolista #metsä- ja #ympäristötiede osaamista, jota tarvitaan kasvavan #maatalous'tuotannon, laidunnuksen ja metsänkasvatuksen yhteensovittamisessa nopeasti muuttuvassa #ilmasto'ssa. #Mongolia #ruoka https://bit.ly/3nw5T8p @Forest_sciences @UEF_EnvBio

Biopartnereiden webinaarit saavat jatkoa 27.4.! #uef #metsä #biotalous #energia #puu #teollisuus @Forest_sciences @UEF_EnvBio https://bit.ly/3arlUHB

Load More...