Metsätieteet.fi

<

Itä-Suomen Yliopisto

Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden osastolla kandidaatin tutkinnossa kaikilla on pääaineena metsätiede. Opinnot koostuvat yhteisistä yleis-, perus- ja aineopinnoista joita täydentää vapaasti valittava sivuaine. Opinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee metsätalouteen läheisesti liittyvän ammatillisen ydinosaamisen (ekologia ja ympäristö, talous- ja yhteiskunta, tekniikka) ja omaksuu menetelmälliset perusvalmiudet (matematiikka, tilastotiede, tietojenkäsittelytiede).

Kandidaatin tutkinnon jälkeen suoritettavassa maisterin tutkinnossa erikoistutaan oman suuntautumisvaihtoehdon mukaiselle erikoistumisalalle. Metsien hoito ja metsäekosysteemit –erikoistumisala keskittyy boreaalisten metsäekosysteemien rakenteeseen sekä metsien hoitoon. Metsänarvioinnin ja metsäsuunnittelun erikoistumisala kattaa koko ketjun metsien arvioinnista niiden käsittelyä tukevaan päätöksentekoprosessiin. Metsäekonomian ja –politiikan erikoistumisalan opinnoissa voi erikoistua metsäekonomiaan, metsäpolitiikkaan, bioenergiaan tai Venäjän metsätalouteen. Metsä- ja puuteknologian erikoistumisalalla perehdytään metsässä tapahtuviin operaatioihin ja puuaineen rakenteeseen ja ominaisuuksiin. Erikoistumisalojen opintoja voi myös yhdistellä vapaasti oman henkilökohtaisen kiinnostuksen mukaan.

Joensuu on vireä 60 000 asukkaan kaupunki, josta löytyy noin 12 000 korkeakouluopiskelijaa. Opiskelijatunnelma on taattu ja harrastustoimintamahdollisuuksia riittää. Tiivis kampusalue, lyhyet välimatkat, järkevä asuntojen hintataso sekä karjalainen rento ja välitön elämänasenne auttavat ottamaan ilon irti opiskeluajasta.

Twitter:

Tervetuloa virtuaaliaamukahveille 23.11.2021 klo 9-10!
Teemana #Biotalous ja #tekstiilit, mukana @MetsaSpring & Kuura! Katso ohjelma: https://www.biotalouskoulutusitasuomi.fi/biotalouskoulutuksen-kehittaminen/join-bioerko-hankkeen-tiivistelma/aamukahvit/

Ilmoittautuminen: https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/3f4b122f-d5e4-4669-b7a2-6f614b0bc7de?displayId=Fin2275271
@Karelia_amk
@SavoniaAMK @UniEastFinland

Vielä ennätät hakea Biotalouden erikoistumiskoulutukseen! Täydennyshaku on auki 8.11.-21.11. @SavoniaAMK & @Karelia_amk.
Hae tästä:
https://www.biotalouskoulutusitasuomi.fi/koulutus1/biotalouskoulutus-ita-suomessa/hakeminen/ #biotalous #kiertotalous #metsäteollisuus #maatalous #ympäristö #kestävyys #kestäväkehitys

Interested to hear R. Linturi's talk "Bright future for the forest sector with photonics"? Register here (It is free): https://www.businessjoensuu.fi/en/events/forestphotonics-2021/ @UNITEflagship @forestphotonics

Museot katsovat tulevaisuuteen! @UniTurku , @UniEastFinland ja @lustomuseum välinen @dynamo_hanke kehittää toimintaa, jonka avulla museot vauhdittavat kulttuurin muutosta kohti kestävää yhteiskuntaa. 1/5

Load More...