Metsätieteet.fi

Hakeminen

Metsätieteitä voi opiskella sekä Helsingin että Itä-Suomen yliopistossa. Molempiin yliopistoihin voi hakea samana vuonna opiskelemaan metsätieteitä, kunhan käy molemmissa valintakokeissa.

Kevään 2019 hakuaika syksyllä alkaviin opintoihin on 20.3. – 3.4.2019. Hakuaika päättyy 3.4. klo 15.00 ja myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida. Hakulomakkeen voi täyttää Opintopolku – palvelussa. Yhteishaussa voit hakea kandidaatin ja maisterin koulutuksiin (3+2 vuotta) tai suoraan maisterikoulutukseen (2 vuotta) soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon perusteella. Kandidaatin ja maisterin korkeakoulututkinnoissa opiskelijavalinta perustuu valintakoe menestykseen ja/tai ylioppilastutkinnon arvosanoihin. Suoraan maisteriopintoihin haettaessa alemman korkeakoulututkinnon soveltuvuuden tiedot löytyvät maisterihakukohteen valintaperusteissa. Nykyään maisterihaku on osa yhteishakua, kun ennen se oli sen ulkopuolella. Lisätietoa valintakokeesta ja valintakoekirjallisuudesta löytyy Opintopolku.fi -sivustolta.

Keväällä 2016 otettiin käyttöön ensikertalaiskiintiö yhteishaussa. Tämä tarkoittaa sitä, että 70 % aloituspaikoista Helsingissä ja 60 % Joensuussa on varattu ensimmäistä kertaa yliopistoon hakeville. Hyväksymisen edellytyksenä on minimipistemäärän saavuttaminen. Loput paikat, jotka eivät ole varattu ensikertalaisille, täytetään valintaperusteiden mukaan kaikista hakijoista valintakoe menestyksen ja ylioppilas arvosanojen perusteella. Maisterihaussa ei ole varattu paikkoja ensikertalaishakijoille.

Valintakokeisiin ei lähetetä erillistä kutsua. Kaikki hakukelpoiset hakijat pääsevät automaattisesti valintakokeeseen. Hakukelpoisuudesta löydät lisää Opintopolku.fi– sivustolta.

Hakukohde Aloituspaikkoja Ensikertalaisille varatut paikat Hakijamäärä 2018
Metsätieteet, Helsingin yliopisto 57 40 343
Metsätieteet, Joensuu, Itä-Suomen yliopisto 38 22 162

Aloituspaikoista enintään 10 hakijaa valitaan aiempien opintojen perusteella, mitkä ovat metsätieteen alalle soveltuvia opintoja korkeakoulussa tai vaadittavat avoimen yliopiston opinnot)

Vanhat valintakokeet:

Helsingin yliopisto – vanhat valintakoekysymykset

Itä-Suomen yliopisto – vanhat valintakoekysymykset

Helsingin Yliopisto

Metsätieteet

Itä-Suomen Yliopisto

Metsätiede

Tärkeät päivämäärät 2019

  • 20.3.Hakuaika alkaa klo 8.00
  • 3.4.Hakuaika päättyy klo 15.00
  • 13.4.Mahdolliset liitteet Helsingin yliopistoon on toimitettava klo 15.00 mennessä
  • 22.5.Helsingin yliopiston valintakoe:
    klo 14:00 - 18:00
  • 28.5.Itä-Suomen yliopiston valintakoe, Joensuu: klo 9:00 – 13:00
  • 28.6.Valinnat on julkaistu
  • 31.8.Viimeinen päivä ilmoittautua yliopistoon